Cộng Hòa

Image of Cộng Hòa
Tình trạng
A00126V184HVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
A00127V184HVTT Sài GònRỗi [Có thể mượn]
HUE11577X184HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
HUE11578X184HVTT HuếRỗi [Có thể mượn]
...: Thông tin chi tiết :...
Tên nhan đề

Cộng Hòa

Số hiệu

184

Thông tin xuất bản

Thế giới : TPHCM.,

Mô tả vật lý

113tr ; 17x20cm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ISBN/ISSN

978-604-77-4234-9

Số phân loại

184

...: Thông tin chi tiết :...
Loại nội dung

100 - Triết học / tâm lý học

Loại phương tiện

Sách

Carrier Type

-

Lần xuất bản

1

Từ khóa

Cộng Hòa
Plato

Ghi chú

-

Statement of Responsibility
Không có bản nào khác thay thế

Search Cluster

Generating search cluster...

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC