Tìm Kiếm


Có 2 phương pháp có sẵn trên danh mục thư viện tìm kiếm. Cách đầu tiên là TÌM KIẾM ĐƠN GIẢN, đây là phương pháp đơn giản nhất trong danh mục tìm kiếm. Bạn chỉ cần nhập bất kỳ từ khóa nào, nó có chứa trong tiêu đề, tên tác giả hoặc chủ đề. Bạn có thể cung cấp nhiều hơn một từ khóa trong phương pháp Tìm kiếm đơn giản và nó sẽ mở rộng kết quả tìm kiếm của bạn.

TÌM KIẾM NÂNG CAO, cho phép bạn xác định từ khóa trong các lĩnh vực cụ thể hơn. Nếu bạn muốn từ khóa của bạn chỉ có trong trường tiêu đề, thì hãy nhập từ khóa của bạn vào trường Tiêu đề và hệ thống sẽ giới hạn tìm kiếm trong các trường Tiêu đề, không phải trong các trường khác. Trường vị trí cho phép bạn thu hẹp kết quả tìm kiếm theo vị trí cụ thể, do đó, chỉ bộ sưu tập tồn tại trong vị trí đã chọn mới được hệ thống tìm nạp.

VIDEO HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TẠI HỆ THỐNG WEBSITE THƯ VIỆN

Thư viện Dòng Thánh Tâm Huế

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC