Thông tin liên hệ

Thư viện Thánh Tâm


Địa chỉ:

67 Phan Đình Phùng, Tp. Huế

Võ Thị Thừa, Phường An Phú Đông, Quận 12, Sài Gòn 


Phone Number :
+ 84 234 3825048
Website:
www.dongthanhtamhue.net / www.thuvienthanhtam.net

Email:
[email protected]

Giờ mở cửa:

Monday - Friday :
Open : 08.00 AM
Break : 12.00 - 13.00 PM
Close : 20.00 PM
Saturday :
Open : 08.00 AM
Break : 12.00 - 13.00 PM
Close : 17.00 PM

Bộ sưu tập

Chúng tôi có nhiều loại bộ sưu tập trong thư viện của chúng tôi, từ Tiểu thuyết đến Tài liệu Khoa học....

Thành viên thư viện

Để có thể mượn bộ sưu tập thư viện của chúng tôi, trước tiên bạn phải trở thành thành viên thư viện. Có những điều khoản và điều kiện mà bạn phải tuân theo.

❯❯ Sách nổi bật● Tìm kiếm nâng cao

✜ Danh mục sách

  100 - Triết học / Tâm lý học


  200 - Tôn giáo


  300 - Khoa học xã hội


  400 - Ngôn ngữ học


  500 - KHTN / Toán học


  600 - Khoa học ứng dụng


  700 - Nghệ thuật / Mỹ thuật


  800 - Văn học / Tu từ học


  900 - Địa lý / Lịch sử


✜ Thời tiết

Tp. Huế

✜ Counters and Fanpage

Số lượt truy cập: Counters

Monastery Library -- CSC